O nas

„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

(Ustawa z dn. 21.08.1997r. o ochronie zwierząt)

 

„ZOOKRAK” Gabinet Weterynaryjny
ul.Polna 4, 32-091 Brzozówka

tel. 530-620-888